Keltisch

't Keltisch Draakje

Studenten over: De wind is straf vannacht…

Door Merel Reintjens (tweedejaars student)

Deze strip heeft zijn oorsprong in een van dr. Aaron Griffiths lessen over Oudierse poëzie. Oud- en Middelierse gedichten zijn doorgaans te vinden in de kantlijnen van manuscripten (handgeschreven middeleeuwse boeken gemaakt van perkament) of zelfs boven of onder de hoofdtekst. Deze aantekeningen worden glossen genoemd en werden net als de manuscripten zelf geschreven door monniken. Anders dan de hoofdtekst van een manuscript, wat doorgaans een kopie van bestaand werk betrof, zijn de glossen vaak eigen inventies van de monnik. Hieronder het volledige gedichtje waar de strip naar verwijst:

Is acher in gaíth in-nocht,
fu·fúasna fairggae findfholt;
ní·ágor réimm Mora Minn
dond láechraid lainn úa Lothlind

In vertaling* staat er:
De wind is straf vannacht
Het verwart het witte haar van de zee
Ik vrees geen oversteek van de Ierse Zee
door de gretige krijgers uit Lothlind

De “gretige krijgers uit Lothlind” zijn de Vikingen, die oorspronkelijk uit Noorwegen kwamen en in de 9e eeuw vaak de Ierse kloosters plunderden. Het gedichtje is waarschijnlijk gedurende deze periode geschreven. Stormachtig weer zou de Vikingen ervan kunnen hebben weerhouden uit te varen, waar de schrijver van dit gedichtje wellicht heel blij mee is geweest!

* Disclaimer: dit is een eigen vertaling die als gevolg hiervan niet pretendeert geheel accuraat te zijn

—————————————————————-

This is cartoon has its origins in one of dr. Aaron Griffith’s lectures on Old Irish poetry. Old and Middle Irish poetry often appears in (or above or under) the margin of manuscripts (medieval books made of parchment). These and other notes within manuscripts are called glosses, both written by monks. Unlike the copied main text of a manuscript, glosses often pertain a monk’s own creation. Here’s the poem the cartoon alludes to in full:

Is acher in gaíth in-nocht,
fu·fúasna fairggae findfholt;
ní·ágor réimm Mora Minn
dond láechraid lainn úa Lothlind

Translated*, it says:
The wind is sharp tonight
It tosses the ocean’s white hair
I do not fear the crossing of the Irish Sea
by the eager warriors from Lothlind

The “eager warriors from Lothlind” are the Vikings, who hailed from Norway and often raided Irish monasteries for their riches during the 9th century. The poem was probably composed during this same period. Rough weather would have prevented the Vikings from sailing out, so this poem’s scribe might very well have been more than glad for a stormy night!

*Disclaimer: translation is from my own notes and as such might not be entirely accurate