Keltisch

Kelten door de ogen van de Romeinen

Vooral in de oudheid waren de Keltische volken zeer wijd verspreid. De wijdste verspreiding reikte van Ierland in het westen tot aan Turkije in het oosten, en van de Rijn in het noorden tot aan noord-Italië en het Iberisch schiereiland in het zuiden. Omdat de Kelten over zo een groot gebied verspreid waren, hadden ze veel contact met andere volken, waarvan sommige over de Kelten hebben geschreven.

Één van de duidelijkste voorbeelden hiervan is de Romeinen: Julius Caesar heeft in zijn De Bello Gallicum over de oorlog met de Galliërs geschreven, een volk dat een Keltische taal sprak. Zelfs in de Bijbel krijg je te maken met Kelten: de Galaten waaraan Paulus een brief schreef waren ook een stam met een Keltische taal. Omdat er zoveel volken met Keltische stammen in contact waren, zijn er veel verschillende vormen van dit contact, van vreedzaam handelscontact tot oorlog, en dus ook verschillende manieren waarop er over Keltische volken gedacht werd. Hoe schreven Romeinen en Grieken over Keltische stammen, en waarom deden ze dat? De onderstaande bronnen kunnen je bij een dergelijk onderzoek helpen.