Keltisch

Keltisch Taalcontact

Alle talen zijn in contact met andere talen (dat wil zeggen, sprekers van een taal komen sprekers van andere talen tegen, en komen zo met andere talen dan hun moedertaal in aanraking). Door dit contact verandert een taal vaak. Deze verandering kan verschillende vormen aannemen: soms worden er alleen woorden geleend (denk aan het Italiaanse woord ‘pizza’ en het Engelse woord ‘computer’ in het Nederlands), maar soms heeft het contact een meer diepgaande invloed op de taal, zoals verandering van woordvolgorde.

Taalcontact is ook van alle tijden: al vanaf de tijd van de Romeinse overheersing hadden de Keltische talen, en met name het Welsh (of liever gezegd de toenmalige Keltische taal waaruit Welsh, Bretons en Cornish zijn voortgekomen), veel contact met het Latijn. In de middeleeuwen bleef dit zo, en was er ook intensief contact met het Engels en met Scandinavische talen, en in mindere mate met andere talen zoals het Oudfrans. Een onderzoek naar taalcontact met betrekking tot Keltisch kan dus meerdere kanten uit: het contact in één periode en één regio, bijvoorbeeld Iers en Latijn in de middeleeuwen, maar er kan bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de blijvende invloeden van taalcontact: zijn er nu nog elementen van vroeger taalcontact terug te vinden? Hieronder vind je een aantal bronnen over de Keltische talen in contact met andere talen om je op weg te helpen.

●Is Pictisch een taal? https://www.nemokennislink.nl/publicaties/pictische-stenen-onthullen-mogelijk-geschreven-taal/

● Iers en Latijn in de middeleeuwen: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/middeleeuwse-monniken-mixen-iers-en-latijn/ en https://www.youtube.com/watch?v=iCB33wKT_zI
● Scots-Gaelic en Skandinavisch: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/de-zingende-vikingen/
● Keltisch in Nederland: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-raadsel-van-nehalennia-ontrafeld/
● Keltisch en Engels: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/invloed-keltisch-op-engels-groter-dan-gedacht/
● Barry Cunliffe, Celts from the West (2017) (Engels): https://www.youtube.com/watch?v=63Grz46cOeg
● R. Chin, Nederlandse uitleenwoorden in het Bretons (MA thesis, Universiteit Utrecht 2007). https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/23683
● Lars B. Nooij, Prehistorisch taalcontact in Ierland: een analyse van de Oudierse landbouwterminologie (BA thesis, Universiteit Utrecht 2013). https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/278113
● Iers en Engels: http://seanchasbeag.com/hiberno-latin/