Keltisch

't Keltisch Draakje

Kelten in het Wild: Janneke Verdijk

In de serie ‘Kelten in het Wild’ laten we alumni van de opleiding aan het woord over hoe het hen vergaat in het wild: wat vonden zij ervan om Keltisch gestudeerd te hebben en hoe heeft dat hun verdere levensloop beïnvloed? Voor onze tweede aflevering: Janneke Verdijk, afgestudeerd in 2009.

“In 2004 ben ik gestart met de studie Keltische Talen en Cultuur. Ik weet nog goed dat ik in het laatste jaar op de middelbare school allerlei universiteiten heb bezocht en verschillende studierichtingen heb overwogen. Tijdens een bezoek aan de Universiteit Utrecht kwam ik de studie Keltisch tegen. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik ben altijd gek op talen geweest, dus ik wilde beslist ontdekken wat deze studie in zou houden. Na een enthousiaste presentatie met volop beeldmateriaal en later een proefles Oudiers was ik verkocht. Oorspronkelijk was het plan om Engels te gaan studeren en dan een minor Keltisch te doen. Vlak voor aanvang van het studiejaar besloot ik echter toch volledig voor Keltisch te gaan. Ik wilde er alles van meekrijgen, niet de paar vakken die ik in een minor kon volgen. Het werd dus Keltisch en daar heb ik geen spijt van gehad. Wat een feest om te leren hoe de Oudierse grammatica in elkaar steekt en hoe dat zit bij Middelwelsh. En wat geweldig om in al die bijzondere verhalen te duiken en ze ook nog eens zelf te kunnen vertalen! Al snel kwam ik erachter dat mijn interesse vooral uitging naar de geschreven overlevering. Naar de prachtige handschriften waarin de taal en verhalen ons hebben bereikt. Hoe werden die boeken gemaakt?

Naast de studie Keltisch heb ik ook Kunstgeschiedenis gestudeerd. Hier merkte ik dat ik vooral geboeid was door kunsttechnieken. Hoe zijn al die prachtige kunstwerken tot stand gekomen? En ook hier ging mijn interesse vooral uit naar de geschreven en gedrukte boekenwereld. Het was voor mij dus een logisch vervolg om na Keltisch en Kunstgeschiedenis de master Boekwetenschap & Handschriftenkunde te volgen aan de UvA.

En dan? Diploma’s op zak, en dan? Ik vond het een uitdaging om een baan te vinden die enigszins aansloot bij mijn studieachtergrond en interesses. In veel gevallen zouden andere diploma’s beter geschikt zijn geweest om aan de slag te komen in een museum of bibliotheek met een bijzondere collectie. In eerste instantie bleef het bij stageprojecten, eerst bij de KB in Den Haag daarna bij de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Die projecten waren heel interessant en leerzaam, maar brachten me niet dichter bij een baan in de echte wereld. Uiteindelijk kon ik terecht in een openbare bibliotheek, vlak bij huis. Daar kon ik in elk geval aan de slag met mijn liefde voor boeken. Gelukkig kon ik nog volop bezig zijn met Keltisch als redactielid bij het tijdschrift Kelten. Na een aantal jaar begon het te kriebelen. Wat zou het leuk zijn om alles wat ik tijdens mijn studieperiode had geleerd op een creatieve manier in te kunnen zetten! Twee jaar geleden ben ik daarom gestopt bij de bibliotheek en heb ik de sprong gewaagd. Ik ben een eigen bedrijf gestart: Janneke Verdijk – Creatieve Workshops en Boekbinden. Met de workshops die ik aanbied richt ik me op alles wat te maken heeft met boeken, papier en letters. Denk bijvoorbeeld aan workshops boekbinden, stempels maken of handletteren. In de introductie probeer ik altijd wat historische achtergrond mee te geven aan de deelnemers. Ik vertel iets over handgeschreven boeken, de uitvinding van de boekdrukkunst, verschillende lettertypen of de grafische technieken. Vervolgens gaat iedereen aan de slag en worden er de mooiste dingen gemaakt door kinderen en volwassenen.

Hoe speelt Keltisch daarbij een rol? Voor kinderen bied ik rond Halloween een schrijf- en boekbindworkshop aan waarbij ik vertel over de Keltische oorsprong van dit feest en over de Andere Wereld die in zoveel Keltische verhalen terugkomt. Vervolgens daag ik de kinderen uit zelf een verhaal te schrijven over een wereld waar de tijd anders verloopt, de mensen er anders uitzien en de dieren rode ogen hebben. Uiteindelijk binden ze hun zelfgeschreven verhaal in en gaan ze naar huis met een echt boekje.

Voor volwassenen bied ik de cursusreeks “Net als de Kelten” aan. In de eerste les duiken we in het verhalengoed van de Kelten. Ook hier schrijven de deelnemers een eigen verhaal vol Keltische motieven en binden het vervolgens in. In de tweede les kijken we naar de poëzie van de Kelten en schrijft iedereen een eigen gedicht volgens een Iers of Welsh metrum waarbij er dus lettergrepen geteld moeten worden. In de laatste les verdiepen we ons in het insulaire schrift en gaan we aan de slag met kalligrafie.

Ik ben blij dat ik een manier heb gevonden om mijn studieachtergrond, mijn creativiteit en mijn liefde voor boeken te kunnen delen en doorgeven. En ik ben er trots op dat Keltisch daar onderdeel van uit maakt.”